Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
  • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością
podstawa prawna:

Art. 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

Administracja nr tel 58 352 63 00
W sprawach awarii nr tel. 531 500 599.
email: zt@mrre.pl