MRRE.pl

Działamy nieprzerwanie od 2012 roku z ramienia i na rzecz funduszy inwestycyjnych i prywatnych inwestorów.


MRRE.PL Sp z o.o.
80-209 Chwaszczyno, Kawelska 18
NIP: 5842755782 REGON: 366215820 KRS: 0000656552. Kapitał zakładowy 605.000 zł wpłacony w całości.

Ubezpieczenie zawodowe:
OC Pośrednika obrotu nieruchomościami PZU polisa nr PWO 00008845. Suma gwarancyjna 200.000 EURO.
OC Zarządcy nieruchomości PZU polisa nr GSZ 01198. Suma gwarancyjna 50.000 EURO.